Rysunek zastepczy
A A A

BUHAJE RASY SRB

SRB jest rasą czystą, wyhodowaną bez dolewu krwi rasy holsztyńsko-fryzyjskiej.

Mimo to charakteryzuje się ona bardzo dobrymi wynikami produkcyjnymi. Średnia wydajność około 130 tys. krów tej rasy w 2009 r. to 8730 kg mleka o zawartości 4,30% tłuszczu i 3,50% białka (wydajność laktacyjna przeliczona na pełny rok kalendarzowy; dla porównania - od 149.320 krów holsztyńsko-fryzyjskich w Szwecji w 2008r., również w laktacji przeliczonej na pełny rok, uzyskano 9741 kg mleka o zawartości 4,00% tłuszczu i 3,37% białka). Rewelacyjna jest zwłaszcza zawartość komórek somatycznych w mleku krów rasy SRB - średnia dla całej ocenianej populacji wyniosi w poszczególnych latach 76.000-85.000 !