Rysunek zastepczy
A A A
 • Ocena
  Ocena
 • LM HAROLD
  LM HAROLD
 • LM GRUBY
  LM GRUBY
 • LM JANKO
  LM JANKO
 • LM USAGE RI
  LM USAGE RI
 • LM USTER
  LM USTER
 • LM HEL
  LM HEL
 • SM LAZUR
  SM LAZUR
 • SM GAL
  SM GAL
 • SM GROSZ
  SM GROSZ
 • SM ITAR
  SM ITAR
 • SM INTERWAŁ
  SM INTERWAŁ
 • URBINO CH
  URBINO CH
 • ULMAIRE CH
  ULMAIRE CH
 • HUZAR CH
  HUZAR CH
 • IKAT Angus
  IKAT Angus
 • HARDY Angus
  HARDY Angus
 • GANG Angus
  GANG Angus
 • HURAGAN Angus
  HURAGAN Angus
 • HILD PI
  HILD PI
 • HULAK HH
  HULAK HH
 • BBB FINAUD DE WARNACH
  BBB FINAUD DE WARNACH
 • BBB ICARE
  BBB ICARE
 • BBB NASEAU 5515 ROCHE GUE
  BBB NASEAU 5515 ROCHE GUE
 • BBB TITOEUF DE LA CROIX DE MER
  BBB TITOEUF DE LA CROIX DE MER

BUHAJE RAS MIĘSNYCH SHiUZ

Szanowni Hodowcy
Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o. o., z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w Państwa ręce kolejną edycję katalogu z ofertą nasienia buhajów ras mięsnych dopuszczonych do rozrodu. Przedstawiamy Państwu buhaje ras o najwyższych zdolnościach przekazywania cech mięsnych na potomstwo: aberdeen angus, red angus, hereford, charolaise, simentaler, limousine oraz piemontese. Szeroka oferta buhajów ras mięsnych jest wzbogacona o wybitnego krajowego rozpłodnika rasy simentalskiej LAZURA dla którego prezentujemy publikowane przez Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie wyniki oceny wartości użytkowej za rok oceny 2009/1 oraz wyniki oceny wartości hodowlanej za rok oceny 2009/2 dla których wyliczony został Zmodyfikowany Wskaźnik Oceny Zbiorczej ZWOZ, określający wartość użytkową buhajów. Ofertę Stacji wzbogacają również po raz pierwszy prezentowane w Katalogu buhajów ras mięsnych rozpłodniki rasy belgijskiej błękitno-białej FINAUD, NASEAU, TITOEUF, ICARE pochodzące ze światowej populacji rasy BBB znajdującej się w Belgii. Zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 2007 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich informujemy, że „…reproduktory ocenione na podstawie wyniku oceny własnych cech użytkowych, ich rozwoju osobniczego i poddana ocenie wartości hodowlanej, (…), które zostały poddane ocenie wartości użytkowej i hodowlanej…” są dopuszczone do rozrodu bezterminowo. Krajowe buhaje pochodzą z czołowych hodowli na terenie naszego kraju, takich jak Spółdzielcza Agrofirma Witkowo, Agro Dad Sp. z o. o. Dadzewo oraz z GR w Będzitowie czy Dziewokluczu. W dalszym ciągu prezentujemy buhaje z najbardziej zaawansowanego w rozwoju genetycznym regionu Francji, a możliwość ich zakupu zawdzięczamy naszej długoletniej współpracy z francuską firmą Genes Diffusion Optimal. Buhaje pochodzenia krajowego zostały wyselekcjonowane przez przedstawicieli Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego (PZHiPBM), którzy poprzez wykonywanie dokładnych pomiarów przyrostu masy ciała w określonym wieku są w stanie wybrać najwybitniejsze rozpłodniki dla najważniejszej w tej rasie cechy. Spośród wyselekcjonowanych na bazie przyrostów masy ciała rozpłodników, do Stacji Unasieniania trafiają zwierzęta o najlepiej rozwiniętych i umięśnionych partiach ciała. Ocenę umięśnienia (bonitacja) przeprowadza również selekcjoner PZHiPBM. Do zapoznania się z charakterystyką poszczególnych buhajów zapraszamy Państwa do naszych stron katalogowych. Mamy nadzieje, że katalog ten będzie dla Państwa cenną wskazówką przy dokonywaniu kojarzeń dla stad i prowadzenia pracy hodowlanej.
Tadeusz Opiłowski Prezes Zarządu

 

Ocena wartości użytkowej

dotyczy buhajów ras mięsnych: Limousine (LM), Hereford (HH), Charolaise (CH), Angus (AN), Angus (AR), Simental (SM) oraz Salers (SL). Buhaje do oceny typuje Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

Wyróżnia się dwie grupy rasowe:
• rasy ciężkie C: CH, SL, SM
• rasy średnie S: rasy pozostałe
Podstawą oceny są wyniki pomiarów następujących cech mierzonych przyżyciowo:
• masa ciała standaryzowana na wiek 210 dni życia (M210) kg
• masa ciała standaryzowana na wiek 420 dni życia (M420) kg
• pomiar obwodu klatki piersiowej (OKLP) cm
• pomiar wysokości w kłębie (WKL) cm
• ultrasonograficzny pomiar grubości mięśnia mld (USG) cm
W założeniach metodycznych przyjęto, że standaryzowane masy ciała oraz pomiary zoometryczne (OKLP, WKL) pochodzą z bazy danych PZHiPBM. Pomiary USG wykonywane są na buhajach w wieku 420 dni (+ - 30 dni) przez upoważniony zespół pracowników Instytutu Zootechniki – PIB. Ocena jest przeprowadzana dwa razy do roku, a kryterium zaliczenia buhaja do odpowiedniego sezonu stanowi data pomiaru w wieku 420 dni życia buhaja:
sezon I – pomiary w okresie od 01.01. do 31.06.
sezon II – pomiary w okresie od 01.07. do 31.12.
Metoda oceny wartości użytkowej buhajów urodzonych po roku 2006 Podstawą oceny są trzy wskaźniki charakteryzujące mięsność i rozwój buhaja:
I. Wskaźnik mięsności WM
WM = 50,742 + 0,168 x WKL - 0,075 x M210 + 0,012 x M420 +
2,942 x USG
Wskaźnik ten podlega standaryzacji wg wzoru: Standaryzowany Wskaźnik Mięsności gdzie:
- średni wskaźnik mięsności buhajów ocenionych w danym sezonie, łącznie dla wszystkich ras danej grupy rasowej
- odchylenie standardowe dla wskaźnika mięsności buhajów ocenianych w danym sezonie dla danej grupy rasowej Standaryzacja pozwala na przedstawienie mięsności buhaja jako
wielkości wynoszącej średnio 100, z odchyleniem standardowym równym 10. Wielkość ta powinna mieścić się w przedziale od około 70 do około 130.
II. Wskaźnik Rozwoju WR
WR = 100 + (24,99 x M210 + 0,51 x M420 - 1,73 x WKL + 4,89 x
OKLP) / 1000
III. Wskaźnik Oceny Zbiorczej WOZ
Standaryzowany Wskaźnik Mięsności (SWM) oraz Wskaźnik Rozwoju (WR) pozwalają na wyliczenie Wskaźnika Oceny Zbiorczej (WOZ). WOZ = 0,6 x SWM + 0,4 x WR
Na podstawie Wskaźnika Oceny Zbiorczej (WOZ) tworzony jest ranking buhajów (w obrębie rasy) wg malejącej wartości tego wskaźnika.